Kelan korvaamat kulut

Kela korvaa enintään 60 prosenttia ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista (muun muassa lain velvoittamista toimenpiteistä) ja enintään 50 prosenttia työntekijöiden hoitokuluista.

Korvaukset lasketaan yritysmuodon ja työntekijöiden määrän pohjalta.

Käytössäsi on meidän laskuri, jonka avulla voit arvioida suurimman mahdollisen Kelan maksaman korvauksen työterveyshuollon kuluista.

YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvat yksityisyrittäjät saavat korvauksen heti laskun maksun yhteydessä.

Yritykset saavat korvauksen puolen vuoden sisällä tilikauden päättymisestä.

On tärkeää ymmärtää, että Kela ei maksa täyttä korvausta maksetusta työterveyshuoltopaketista, jos kaikkia vuosisuunnitelman toimia ei olla järjestetty.

Esimerkiksi, jos yritykseen on hankittu kiinteähintainen paketti, mutta vain osa suunnitelluista toimista on suoritettu, korvaus maksetaan vain pienestä osasta paketin hintaa.

Tilikauden päättyessä laadimme yrityksille vuosiraportin Kelalle esitettäväksi.

Kelaa varten on täytettävä SV98a-lomake, joka on raportti työterveyshuollossa suoritetuista toimenpiteistä ja yritykselle niistä aiheutuneista kuluista. Tämän lomakkeen täyttää lääkärikeskus.

Jos yritys maksaa Suomessa työskentelevien työntekijöiden palkat sekä työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut Suomeen, on Suomessa toimivilla ulkomaisilla yrityksillä oikeus saada korvauksia Kelalta.

Jos sairausvakuutusmaksut maksetaan muihin maihin, oikeutta Kelan korvauksiin ei ole.

Työntekijäsi työkykyä tukien kohtuullisin hinnoin