Kustannustehokkaampaa työterveyshuoltoa
laadusta tinkimättäLääkärikeskus Medfin on toiminut Helsingissä jo vuodesta 2004

Järjestämme tällä hetkellä luotettavia
työterveyspalveluita jo yli 1100 yritykselle

Työterveyshuollon sopimustasot

Tässä sopimustasossa käytettävissä ovat kaikki lakisääteiset työterveyshuoltotoimenpiteet, myös etäpalvelut (laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan / vuosimaksu laskutetaan henkilömäärän perustella)

Lakisääteinen sopimus:

 • Työpaikkaselvitys ja raportti sekä näiden pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Vuosittainen tilannekartoitus ja toimintasuunnitelman päivitys / tarkistus
 • Lakisääteiset terveystarkastukset. Terveystarkastusten tarve, sisältö ja tarkastustiheys määritellään työpaikkaselvityksessä.
 • Vapaaehtoiset terveystarkastukset
 • Työkykyongelmat ja -arviot.
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen.
 • Tuki päihdeohjelman rakentamiseen.
 • Neuvonta ja ohjaus yritysjohdolle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden työkykyä koskevissa asioissa.
 • Esitäytetty Kela korvaushakemus.

Seuraavat palvelut eivät ole käytettävissä tässä sopimuksessa:

 • Yleislääkäritasoinen sairaanhoito (mm. sairauslomatodistukset ja reseptit), myös etäpalvelut
 • Terveydenhoitajan / sairaanhoitajan sairasvastaanotto äkillisissä sairaustapauksissa, myös etäpalvelut
 • Tarkentavat diagnostiset perustutkimukset (verikokeet, kuvantamistutkimukset) ja tarvittaessa lähetteet kunnalliseen terveydenhuoltoon
 • Erikoislääkäritasoinen sairaanhoito
 • Kalliit diagnostiset tutkimukset (mm. MRI ja CT- tutkimukset)

Lakisääteinen KIINTEÄHINTAINEN SOPIMUS antaa mahdollisuuden ennakoida työterveyshuollon kuluja 100 % varmuudella. Sopimus sisältää kaikki lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut, mm terveystarkastukset.

Lakisääteiseen kiinteähintaiseen sopimukseen kuuluvat seuraavat palvelut (myös etäpalvelut):

 • Työpaikkaselvitys, sis. työpaikkakäyntiä, ja raportti sekä näiden pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Vuosittainen toimintasuunnitelman päivitys / tarkistus
 • Lakisääteiset terveystarkastukset. Lakisääteisten terveystarkastusten tarve, sisältö ja tarkastustiheys määritellään toimintasuunnitelmassa.
 • Lakisääteiset toimet (työterveysneuvottelut yms.)
 • Työkykyongelmat ja -arviot, ja siihen liittyvät tutkimukset ja lääkärikäynnit
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen.
 • Tuki päihdeohjelman rakentamiseen.
 • Neuvonta ja ohjaus yritysjohdolle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden työkykyä koskevissa asioissa.
 • Vuosittainen tilannekartoitus sekä esitäytetty Kela korvaushakemus.

Huomio! Mikäli tulee tarve, tarkentavia diagnostisia tutkimuksia (verikokeet, kuvantamistutkimukset) ja konsultaatioita tehdään lääkäriasemallamme tai teemme lähetteen. Tutkimukset ja konsultaatiot tehdään meidän tai yhteistyökumppanimme sen hetkisen hinnaston mukaan

Tässä sopimustasossa käytettävissä ovat kaikki lakisääteiset työterveyshuoltotoimenpiteet ja tarvittaessa sairaanhoitaja- tai yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut, myös etäpalvelut (laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan / vuosimaksu laskutetaan henkilömäärän perustella)

Sairaanhoidon minimisopimus:

 • Työpaikkaselvitys ja raportti sekä näiden pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Vuosittainen tilannekartoitus ja toimintasuunnitelman päivitys / tarkistus
 • Lakisääteiset terveystarkastukset. Terveystarkastusten tarve, sisältö ja tarkastustiheys määritellään työpaikkaselvityksessä.
 • Vapaaehtoiset terveystarkastukset
 • Työkykyongelmat ja -arviot.
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen.
 • Tuki päihdeohjelman rakentamiseen.
 • Neuvonta ja ohjaus yritysjohdolle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden työkykyä koskevissa asioissa.
 • Esitäytetty Kela korvaushakemus.
 • Yleislääkäritasoinen sairaanhoito (mm. sairauslomatodistukset ja reseptit), myös etäpalvelut
 • Terveydenhoitajan / sairaanhoitajan sairasvastaanotto äkillisissä sairaustapauksissa, myös etäpalvelut
 • Tarkentavat diagnostiset perustutkimukset (verikokeet, kuvantamistutkimukset) ja tarvittaessa lähetteet kunnalliseen terveydenhuoltoon

Seuraavat palvelut eivät ole käytettävissä tässä sopimuksessa:

 • Erikoislääkäritasoinen sairaanhoito
 • Kalliit diagnostiset tutkimukset (mm. MRI ja CT- tutkimukset)

Työnantajan toiveesta yllämainitut palvelut voivat olla työntekijöiden käytettävissä.

Tämä KIINTEÄHINTAINEN SOPIMUS antaa mahdollisuuden ennakoida työterveyshuollon kuluja 100 % varmuudella. Sopimus sisältää kaikki lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut, mm terveystarkastukset, ja rajattomat sairaanhoitaja- tai yleislääkäritasoiset etäsairaanhoidon palvelut, mm. sairauslomatodistukset ja reseptit

Tähän kiinteähintaiseen sopimukseen kuuluvat seuraavat palvelut (myös etäpalvelut):

 • Työpaikkaselvitys, sis. työpaikkakäyntiä, ja raportti sekä näiden pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Vuosittainen toimintasuunnitelman päivitys / tarkistus
 • Lakisääteiset terveystarkastukset. Lakisääteisten terveystarkastusten tarve, sisältö ja tarkastustiheys määritellään toimintasuunnitelmassa.
 • Lakisääteiset toimet (työterveysneuvottelut yms.)
 • Työkykyongelmat ja -arviot, ja siihen liittyvät tutkimukset ja lääkärikäynnit
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen.
 • Tuki päihdeohjelman rakentamiseen.
 • Neuvonta ja ohjaus yritysjohdolle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden työkykyä koskevissa asioissa.
 • Vuosittainen tilannekartoitus sekä esitäytetty Kela korvaushakemus.
 • Rajattomat sairaanhoitaja- tai yleislääkäritasoiset etäsairaanhoidon palvelut (mm. sairauslomatodistukset ja reseptit) ja tarvittaessa lähetteet kunnalliseen terveydenhuoltoon

Huomio! Mikäli tulee tarve, tarkentavia diagnostisia tutkimuksia (verikokeet, kuvantamistutkimukset) ja konsultaatioita tehdään lääkäriasemallamme tai teemme lähetteen. Tutkimukset ja konsultaatiot tehdään meidän tai yhteistyökumppanimme sen hetkisen hinnaston mukaan.

Tähän sopimustasoon eivät kuulu seuraavat palvelut:

 • Sairaanhoitaja- tai yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut lääkäriasemallamme

Työntekijäsi työkykyä tukien kohtuullisin hinnoin