finnish flag

Kustannustehokkaampaa työterveyshuoltoa laadusta tinkimättä

Järjestämme tällä hetkellä luotettavia työterveyspalveluita jo yli 1100 yritykselle

Tarpeeksi suuri hoitamaan ja riittävän pieni välittämään

 • Tunnemme pienyritysten tarpeet ja reagoimme niihin nopeasti sekä joustavasti

 • Palvelemme asiakkaitamme suomen, englannin, viron sekä venäjän kielellä

 • Työterveyslääkäriin voi ottaa yhteyttä työpaikalta poistumatta etävastaanoton kautta

Meillä vältyt ylimääräisiltä ja odottamattomilta maksuilta sekä piilokuluilta

Meillä on mahdollisuus valita itselle sopiva sopimusmuoto:

 • Maksut suoriteperusteisesti
  Helppo aloittaa edullisella vuosimaksulla vain 29€/hlö/vuosi.

 • Kiinteähintainen paketti vuodeksi
  Ennakoitavat kustannukset. Säästää noin 30%.

Työntekijäsi työkykyä tukien kohtuullisin hinnoin

MedFIN

Suuriin ketjuihin verrattuna olemme joustava palveluntarjoaja.

Yleensä yritykset tulevat meille muiden yritysten antamien suositusten perusteella.

Meillä työskentelee kokeneita lääkäreitä, terveyden- ja sairaanhoitajia sekä käytössämme työterveyshuollon konsultteja.

Tarjoamme paikanpäällä tapahtuvan vastaanoton lisäksi etäpalveluita, joka mahdollistavat palveluiden saannin paikasta riippumatta.

Etäpalveluiden ansiosta asiat hoituvat nopeasti ja vaivattomasti.

Tarjoamme niin lakisääteisiä kuin perustasoisia palveluita. Mahdollisuutena on valita kiinteähintainen sopimus tai sopimus, jossa on suoriteperusteiset maksut.

Työterveyshuollon aakkoset

Työnantajan on järjestettävä ja kustannettava työntekijöilleen työterveyshuolto.

Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Lisäksi sen tarkoitus on ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä.

Työterveyshuoltolain mukaan yrityksen on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto riippumatta työntekijöiden määrästä, työtehtävistä, työtunneista tai työsuhteen kestosta.

Työterveyshuolto on vapaaehtoinen, jos yrityksessä työskentelee vain YEL-yrittäjiä.

Työterveyshuollosta tehdään kirjallinen sopimus työnantajan ja työterveyshuollon tuottajan (esimerkiksi lääkärikeskuksen) välillä.

Ensimmäinen toimenpide on laaja ja kattava työpaikkaselvitys, johon työterveyshuollon toiminta työpaikalla perustuu. Sen aikana selvitetään työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioidaan niiden mahdolliset vaikutukset työntekijöiden terveyteen.

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon muun muassa työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaara.

Toimintasuunnitelman perusteella järjestetään mahdolliset terveystarkastukset sekä muut toimet työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Lue lisää: työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset.

Yritys voi halutessaan lisätä sairaanhoitopalvelut työterveyshuoltoonsa. Lääkärikeskuksemme tarjoaa myös kiinteähintaisen sopimuksen, johon sisältyvät rajattomat yleislääkäri- ja sairaanhoitajatasoiset etäpalvelut.

Lue lisää

Työsuojeluviranomainen valvoo työterveyshuollon järjestämisvelvoitetta sanktion uhalla eli työnantaja voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Työterveyshuollon kustannuksiin vaikuttavat muun muassa yrityksen toimiala, työn laatu, työpaikkojen määrä ja sijainti, joten lopulliset kustannukset selviävät vasta työpaikkaselvityksen jälkeen. Kustannuksia ei siis voi ennakoida työntekijämäärän perusteella. Voit tutustua työterveyshuollon hinnastoon hinnastoon täällä.

Tarjoamme myös kiinteähintaisia palvelupaketteja, jotka mahdollistavat entistä tarkemman budjetoinnin. Kaikkien toimintasuunnitelman mukaisten lakisääteisten toimenpiteiden ollessa suoritettu seuraavan vuoden palvelupaketin hintaa alennetaan sen mukaisesti.

Kela korvaa työnantajalle:

 • 60% ehkäisevästä ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävästä toiminnasta (Kela I)
 • 50% järjestetystä yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta ja muista terveydenhuollon kustannuksista (Kela II)
Lue lisää

Lausunto työntekijän terveydentilan sopivuudesta työhön voidaan antaa suoraan työnantajalle (työn sisältäessä erityistä sairastumisen vaaraa).

Laboratoriotutkimusten tuloksia tai muita henkilön terveystietoja ei saa ilmoittaa terveystarkastuslausunnossa. Tarkemmat tiedot voidaan luovuttaa työnantajalle ainoastaan työntekijän kirjallisella luvalla.

Lue lisää.

Kun yrityksessä on vähintään yksi työntekijä riippumatta tehtävistä, työtunneista tai työsuhteen kestosta.

Kun yrityksessä on ainoastaan YEL-yrittäjiä, mutta yritys on solminut työterveyshuoltosopimuksen.

Lakisääteisesti työyhteisöä uhkaavien vaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistaminen sekä riskien arviointi ovat työnantajan vastuulla, sillä jokainen työpaikka on erilainen.

Riskialojen (esimerkiksi rakennusalan) fyysinen kuormitus sekä muut altisteet, kuten melu, pöly ja kemikaalit ovat selkeitä. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voi kuitenkin löytyä miltä alalta tahansa, ja ne voidaan havaita ainoastaan työpaikkaselvityksen yhteydessä. Terveystarkastusten tarve ja tiheys kirjataan toimintasuunnitelmaan.

Yksi kuormitustekijöistä ovat yövuorot, sillä ne ovat tutkitusti vaara terveydelle ja vaikuttavat negatiivisesti astmaa tai diabetesta sairastaviin yli 50-vuotiaisiin henkilöihin. Työterveyshuollon toimenpiteiden myötä heille voidaan vaatia altistuksen poistamista tai vähentämistä, tai työkieltoa terveyttä vaarantavaan työhön.

Terveystarkastukset ovat pakollisia aloilla, joilla esiintyy erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaa työtä (esimerkiksi rakennusala, kuljetusala, siivousala ja ravintola-ala).

Lue lisää.

Työnantajan ei tarvitse kustantaa työntekijöiden sairaanhoitoa, jonka palvelut eivät sisälly työterveyshuoltosopimukseen.

Työantajan on kuitenkin maksettava työntekijän pitkään sairauslomaan liittyvä Kelan työkykyarviointi.

Lue lisää.

Vuokrayrityksen tulee järjestää vuokratyöntekijän työterveyshuolto ja olla vastuussa työntekijän terveystarkastuksista. Vuokratyöntekijälle tulee kertoa, miten lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty.

Vuokratyössä työskentelypaikan työn ja työolosuhteiden vaarojen selvittäminen ja arviointi on käyttäjäyrityksen vastuulla. Käyttäjäyrityksen työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työn kuormitustekijät ja altisteet sekä niiden merkitys terveyden kannalta.

Yhteistyö käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen välillä on välttämätöntä. Vuokratyöntekijän työterveyshuollolla on oltava tieto työntekopaikan olosuhteista, jotta se pystyy huolehtimaan tarpeellisista terveystarkastuksista sekä opastuksesta ja perehdytyksestä.

Vuokrayritys on vastuussa riittävästä ja ajantasaisesta tiedosta käyttäjäyritykseltä vuokrayrityksen työterveyshuollolle vuokratyöntekijän työpaikan terveydellisistä olosuhteista.

Alkutarkastus pyritään tekemään ennen työn alkamista, jos kyseessä on riskiala. Se on kuitenkin tehtävä viimeistään kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Laissa ei mainita, onko kyseessä koeaika, toistaiseksi voimassa oleva työsuhde vai määräaikainen työsuhde. Tarkastuksen tarpeen määrittää, onko kyseessä sairastumisen vaaraa aiheuttava työ.

Useimmissa tapauksissa muissa EU-maissa tehdyt terveystarkastukset eivät ole voimassa Suomessa, sillä niiden sisältö on erilainen riippuen maasta.

Arvostelut meistä

MedFIN
Café Mellsten

Olemme tehneet yhteistyötä Lääkärikeskus MedFinin kanssa vuodesta 2015 lähtien. Yhteistyössä parasta on se, että asiat hoituvat helposti työterveyden kanssa. Voin aina tarvittaessa olla yhteydessä samaan yhteyshenkilöön, joka tunnistaa minut vastatessaan. Puhelimeen vastataan nopeasti eikä MedFinillä joudu kuuntelemaan odotusmusiikkia. Tarvittavat terveystarkastukset ovat sujuneet hyvin. Tarkastuksiin pääsee nopealla aikataululla, mikä on hyvä asia.

Nina Backberg-Kinnunen, omistaja
Linkki yrityksen nettisivuille: www.cafemellsten.com

Stadin Gosarit Oy

Olemme tehneet yhteistyötä Lääkärikeskus MedFinin kanssa pian kuusi vuotta. Lyhyesti sanottuna palvelu MedFinillä toimii. Yhteydenpito on sujuvaa. Puhelimeen vastataan heti eikä tarvitse jonottaa ja sähköposteihin saa myös vastauksen nopeasti. MedFinin ammattilaiset tietävät, mitä tekevät. Lakisääteiset velvoitteet tulee hoidetuksi ja voi luottaa siihen, että MedFinin ammattilaiset auttavat niiden toteutumisessa”.

Henry Holopainen, toimitusjohtaja
Linkki yrityksen nettisivuille: www.stadingosarit.fi

Stoneware Group Oy

Olemme tehneet yhteistyötä Lääkärikeskus MedFinin kanssa pian kuuden vuoden ajan. Yhteistyössä kaikki on sujunut hyvin. Parasta palveluissa on se, että yhteistyö on jouhevaa. Yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi työntekijöiden lakisääteiset terveystarkastukset, jotka tehdään kolmen vuoden välein.

Tero Kallio, toimitusjohtaja
Linkki yrityksen nettisivuille: stoneware.fi

Älä huoli - me hoidamme tämän puolestasi!

Yhteistyössä