Tellija vastutuse seadus

  • Vastuugroup.fi on avatud register, mida tellijad kasutavad alltöövõtja valimisel. Andmebaas sisaldab kõiki kohustuslikke seaduslikke teateid Soomes tegutsevalt ettevõttelt, nagu andmed maksude, kindlustuse ja töötervishoiulepingute kohta.
  • Medfin teostab Vastuu Groupi registrisse töötervishoiu automaatsed uuendused igakuiselt. Uuendusi saab teha ainult siis, kui on tehtud seaduslikud töötaja- ja töökohainspektsioonid.

© 2024 Copyright: MEDFIN

Lahtiolekuajad:

E-R: 8:00 — 20:00

L-P: Suletud

© 2024 Copyright: MEDFIN

Lahtiolekuajad:

E-R: 8:00 — 20:00

L-P: Suletud